Kurser,

bliv klogere med DBVision

Vi udbyder en lang række kurser i Oracle for både nybegynder og erfarne brugere. Vi tilbyder kurser målrettede administration og drift, men også forskellige typer af databaseudvikling og SQL programmering. 

OBS: Alle vores kurser der udbydes er ekskl. moms

Oracle administration og drift

DatoVarighedPrisKursussted
14. maj –  17. maj 20244 dage4.200,- pr. dag i alt 16.800,-DBVision København

Formål

Kurset giver en grundlæggende viden om administration af Oracle databaser. Kursisten vil efter kurset være i stand til at varetage de fleste daglige Oracle DBA-opgaver.

Efter endt kursus kan deltageren:

 • Forstå Oracles arkitektur og databasens opbygning.
 • Forklare DBA´ens opgaver.
 • Give eksempler på DBA´ens værktøjer.
 • Klassificere objekter i Oracledatabasen.
 • Foretage en Oracle Serverinstallation.
 • Gennemføre oprettelse og konfiguration af en Oracledatabase samt op- og nedlukning af denne.
 • Varetage styring af sikkerheden samt pladsforbrug i Oracledatabasen.
 • Foretage forskellige backupmetoder.
 • Eksportere og importere data.
 • Forklare den grundlæggende client/serverarkitektur.
 • Forklare grundlæggende database-performance-tuning.

Forudsætninger

Kursisten behøver ingen forudsætninger, dog vil det være en fordel med grundlæggende viden om relationsdatabaser samt kendskab til SQL svarende til kurset Oracle SQL til forespørgsler.

Indhold

Kurset veksler mellem teori og praktiske øvelser. Kurset omhandler følgende emner:

 • Oracle arkitektur.
 • Gennemgang af DBA´ens opgaver.
 • DBA-værktøjer.
 • Installation af Oracle Server.
 • Opstart og nedlukning af databasen.
 • Oprettelse af ny database.
 • Databasens struktur.
 • Styring af pladsforbrug i databasen.
 • Gennemgang af objekter i databasen.
 • Styring af sikkerhed i databasen.
 • Gennemgang af Oracle Net.
 • Backupmetoder.
 • Restore, recovermetoder.
 • Oracle Utilities (export, import, datapump, SQL Loader).
 • Grundlæggende database-performance-tuning.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk og engelsk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Fra SQL Server til Oracle

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-DBVision København

Formål

Kurset giver kursisten en grundlæggende viden om administration af Oracle Server. Kursisten vil efter kurset være i stand til at varetage mange daglige administrative opgaver.

Forudsætninger

DBA-erfaring med SQL Server.

Indhold

Kursusformen er en workshop med mange praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Oracle Server-arkitektur.
 • Oprettelse af Oracledatabaser.
 • Storage management i Oracledatabaser.
 • Opstart og nedlukning af Oracledatabaser.
 • Oversigt over objekter i en Oracledatabase.
 • Import og eksport af data.
 • Sikkerhed.
 • Oracle Net.
 • Backup & recovery-muligheder.
 • Oracle administrationsværktøjer.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Fra Oracle til SQL server

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-DBVision København

 

Formål

Kurset giver kursisten en grundlæggende viden om administration af Microsoft SQL Server. Kursisten vil efter kurset være i stand til at varetage mange daglige administrative opgaver.

Forudsætninger

Erfaring som Oracle DBA.

Indhold

Kursusformen er en workshop med en del praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Forståelse af SQL Serverarkitekturen og databaseopbygningen.
 • Brug af Microsoft Administrationsværktøjer.
 • Klassifikation af objekter i SQL Serverdatabasen.
 • Installering af en SQL Server.
 • Oprettelse og konfiguration af en SQL Serverdatabase.
 • Start og stop af en SQL Server.
 • Styring af sikkerhed samt allokering af plads i databasen.
 • Backup og recovery.
 • Import og eksport af data.

Sprog

Kursusmaterialet er på engelsk/dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Oracle i tempo for de erfarne udviklere

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-DBVision København

 

Formål

Kurset giver kursisten et kendskab til Oracle-udviklingsværktøjer. Kurset foregår i et meget højt tempo og giver derfor på kort tid kursisten et godt kendskab til Oracles vigtigste udviklingsværktøjer.

Efter endt kursus kan deltageren følgende:

 • Bruge SQL til at definere objekter på databasen.
 • Udnytte SQL til at manipulere data med på databasen.
 • Konstruere PL/SQL-procedurer og funktioner.
 • Gennemføre simple udtræk med SQL og PL/SQL.
 • Give eksempler på, hvilke typer objekter Oracle opererer med, når der snakkes om kode gemt i databasen.
 • Forklare de vigtigste grundregler for tuning af SQL.
 • Afgøre ved brug af Oracle hjælpefaciliteter, om en SQL-kommando med fordel kan tunes.

Forudsætninger

Kendskab til relationsdatabaser svarende til Oracle for begyndere samt programmeringserfaring med blokstrukturerede programmeringsværktøjer.

Indhold

Kursusformen er en workshop med mange praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Simple og sammensatte (joins) forespørgsler.
 • Brug af underforespørgsler (subqueries).
 • SQL-funktioner:
  • Summering
  • Gruppering
  • Sortering
 • Datadefinitionssproget:
  • Oprettelse af objekter
  • Sletning af objekter
  • Ændring af objekter
 • Datamanipulationssproget:
  • Indsættelse af data
  • Sletning af data
  • Ændring af data
 • Tabelafhængigheder og regler (constraints).
 • PL/SQL-struktur og muligheder.
 • Oversigt over kommandoer:
  • Betingelser
  • Løkker
  • Cursors
  • Funktioner
 • Packages:
  • Built-in
  • Egen udviklede pakker
 • Tuningsmetoder.
 • Oracles Optimizere.
 • Index og Clusters.
 • Optimering af:
  • Joins
  • Subqueries
  • Grupperinger
  • Sorteringer
 • Anvendelse af SQL contra PL/SQL.
 • Tuning af PL/SQL.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Oracle SQL Developer

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dage4.200,-DBVision København

 

Formål

Kurset giver kursisten indsigt i SQL Developers muligheder med hensyn til SQL og PL/SQL-udvikling.

Forudsætninger

Kurset kræver en grundlæggende viden om Oracle, SQL og PL/SQL, for eksempel i form af Oracle SQL til forespørgslerOracle SQL til udvikling eller Programmering med PL/SQL

Indhold

 • Anvendelse af SQL Worksheet i SQL Developer til afvikling af SQL, manipulation af data, visning af eksekveringsplaner og statistikker samt eksport af data.
 • Anvendelse af SQL Developer til oprettelse og vedligeholdelse af objekter.
 • Visning af E/R-modeller med Data Modeller i SQL Developer.
 • Udvikling af PL/SQL med SQL Developer.
 • Debugging af PL/SQL-kode med SQL Developer.
 • Versionsstyring.
 • Brug af SQL Developer til monitorering af sessioner.

Sprog

Kursusmaterialet er på engelsk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Oracle SQL til forespørgsler

DatoVarighedPrisKursussted

12.  marts – 13. marts 2024

12. juni – 13. juni 2024

 

2 dage

2 dage

4.200,- pr. dag i alt 8.400,-

4.200,- pr. dag i alt 8.400,-

DBVision København

DBVision København

 

Formål

Formålet med kurset er at give en introduktion til SQL mod Oracle Server, således at kursisterne bliver i stand til at foretage avancerede forespørgsler ved hjælp af SQL.

Forudsætninger

Dette kursus kræver ingen særlig viden eller erfaring med SQL eller Oracle Server.

Indhold

Dette kursus giver et bredt kendskab til forespørgsler med SQL mod Oracle Server.

Kursusformen er en blanding af teori og praktiske øvelser og omhandler blandt andet følgende:

 • Introduktion til relationsdatabaser.
 • Introduktion til Oracle Server.
 • Anvendelse af SQL fra SQL Developer, SQL*Plus og Excel.
 • Simpel forespørgsel på en tabel.
 • Forespørgsler med betingelser.
 • Sammensatte forespørgsler på flere tabeller.
 • Brug af rækkefunktioner.
 • Brug af gruppefunktioner.
 • Brug af underforespørgsler (subqueries).
 • Brug af synkroniserede subqueries.
 • Brug af eksterne tabeller.
 • Forespørgsler på hierarkiske data.

Performanceovervejelser vil indgå som en del af kurset.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Oracle SQL til udvikling

DatoVarighedPrisKursussted

12. marts -14. marts 2024 

12. juni – 14. juni 2024

3 dage

3 dage

4.200,- pr. dag i alt 12.600,-

4.200,- pr. dag i alt 12.600,-

DBVision København

DBVision København

 

Formål

Formålet med kurset er at give en introduktion til SQL mod Oracle Server, således at kursisterne bliver i stand til at foretage avancerede forespørgsler, vedligeholde data og oprette nye objekter ved hjælp af SQL.

Forudsætninger

Ingen

Indhold

Dette kursus giver et bredt kendskab til forespørgsler med SQL mod Oracle Server.

Kursusformen er en blanding af teori og praktiske øvelser og omhandler blandt andet følgende:

 • Introduktion til Relationsdatabaser.
 • Introduktion til Oracle Server.
 • Anvendelse af SQL fra SQL Developer, SQL*Plus og Excel.
 • Simpel forespørgsel på en tabel.
 • Forespørgsler med betingelser.
 • Sammensatte forespørgsler på flere tabeller.
 • Brug af rækkefunktioner.
 • Brug af gruppefunktioner
 • Brug af underforespørgsler (subqueries).
 • Brug af synkroniserede underforespørgsler (subqueries).
 • Brug af eksterne tabeller.
 • Forespørgsler på hierarkiske data.
 • Vedligeholdelse af data.
 • Oprettelse af tabeller.
 • Oprettelse af views.
 • Oprettelse af Materialized Views.
 • Oprettelse af synonymer.
 • Sequences.
 • Oprettelse af indeks og forståelse for deres anvendelse.

Performanceovervejelser vil indgå som en del af kurset.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Programmering med PL/SQL 1. del

DatoVarighedPrisKursussted
09. april – 11. april  20243 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-

DBVision København

 

 

Formål

Formålet med kurset er at give kursisten et godt kendskab til PL/SQL, således at kursisten bliver i stand til at udarbejde PL/SQL-programmer.

Forudsætninger

Kursisten skal have et grundlæggende kendskab til SQL; for eksempel kurset Oracle SQL til forespørgsler eller Oracle SQL til udvikling.

Indhold

Dette kursus giver et bredt kendskab til PL/SQL.

Kursusformen er en workshop med mange praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Introduktion til PL/SQL og SQL*Developer.
 • Faciliteter i PL/SQL.
 • Blokstruktur og variable/konstante.
 • Funktioner.
 • Exceptions.
 • Løkker og betingelser.
 • Cursors.
 • Built-in Packages.
 • Egenudviklede Packages.
 • Records og Types i PL/SQL.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Programmering med PL/SQL 2. del

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dag4.200,-DBVision København

 

Formål

Formålet med kurset er at give kursisten et videregående kendskab til PL/SQL, således at kursisten bliver i stand til at udarbejde avanceret PL/SQL-programmer.

Forudsætninger

Kursisten skal have et grundlæggende kendskab til PL/SQL; for eksempel kurset Programmering med PL/SQL 1 del.

Indhold

Dette kursus giver et bredt kendskab til PL/SQL.
Kursusformen er en workshop med mange praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Kort repetition af del 1
 • Database / DML-Triggers
 • System triggers
 • Autonome transaktioner
 • Forall og Bulk binding
 • WRAP kode
 • Dynamisk PL/SQL
 • Gode PL/SQL programmer
 • Sikkerhed med PL/SQL
 • Integration med PL/SQL og andre programmer

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

TOAD til Oracle

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dag4.200,-DBVision København

Formål

Kurset giver kursisten indsigt i TOADs muligheder for at gøre det nemmere at arbejde med Oracle med fokus på nyere faciliteter i Oracle.

Mål

Efter endt kursus kan deltageren:

 • Anvende SQL Editor til afvikling af SQL, manipulation af data, visning af executionsplaner og statistikker.
 • Anvende Schema Browser til klassifikation og manipulation med objekter i databasen.
 • Anvende SQL Query Builder til grafisk visning af tabeller og relationer samt dannelse af SQL-forespørgsler.
 • Anvende Procedure Editor til at konstruere, teste og vedligeholde anonyme PL/SQL-blokke, Stored Procedures, Functions, Packages samt Triggers.

Forudsætninger

Kurset kræver en grundlæggende viden om Oracle, SQL og PL/SQL. for eksempel i form af Oracle SQL til forespørgslerOracle SQL til udvikling eller Programmering med PL/SQL.

Indhold

Kursusformen er en workshop med mange praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Kort introduktion til TOADs muligheder.
 • Opsætning af TOAD – krav til Oracle og opsætning af databasen.
 • Gennemgang af SQL Editor, herunder:
  • Afvikling af SQL.
  • Afvikling af scripts.
  • Visning af executionsplaner og statistikker.
 • Gennemgang af Schema Browser, herunder:
  • Overblik over alle objekter, rettigheder og afhængigheder.
  • Oprettelse og ændring af objekter, for eksempel tabeller, indeks og constraints.
 • Gennemgang af SQL Query Builder.
 • Gennemgang af Procedure Editor, herunder oprettelse og vedligeholdelse af:
  • Anonyme PL/SQL-blokke, Stored Procedures/Functions, Packages samt Triggers.
 • Gennemgang af PL/SQL debugging.
 • Fordele og ulemper ved anvendelse af TOAD.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Tuning af Oracle

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato 3 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-DBVision København

Formål

Kurset sætter kursisten i stand til at identificere flaskehalse og afdække performanceproblemer i Oracledatabasen.

Efter endt kursus kan deltageren:

 • Varetage overvågning af databasen.
 • Påvise Oracle latches samt Wait events.
 • Give eksempler på analyseværktøjer til anvendelse ved performance tuning.
 • Identificere og gennemføre tuning af SQL og PL/SQL.
 • Foreslå og gennemføre tuning af instance samt I/O.

Forudsætninger

Kendskab til databaseadministration svarende til kurset Oracle Server grundlæggende administration, kendskab til SQL svarende til kurset Oracle SQL til forespørgsler og kendskab til PL/SQL.

Indhold

Kursusformen er en blanding af teori og praktiske øvelser og omhandler blandt andet følgende:

 • Tuningsovervejelser under datamodellering og applikationsdesign.
 • Optimizere i Oracle.
 • Tuning af SQL og PL/SQL.
 • Tuning af instance.
 • Tuning af I/O.
 • Oracle latches.
 • Oracle Wait events.
 • Overvågning af databasen.
 • Analyseværktøjer i forbindelse med performance tuning.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Tuning af SQL til Oracle

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-DBVision København

Formål

Formålet med kurset er at lære kursisten at skrive og tune SQL-kommandoer, således at de udføres optimalt.

Forudsætninger

Kursisten skal have et grundlæggende kendskab til SQL svarende til kurset SQL mod Oracle Server og et grundlæggende kendskab til PL/SQL svarende til kurset Programmering med PL/SQL.

Indhold

Kursusformen er en workshop med mange praktiske øvelser. Kursisten vælger selv, hvilket værktøj der skal anvendes – TOAD, SQL Navigator eller SQL*Plus. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Tuningsmetoder.
 • Udførelse af en SQL-kommando.
 • Forskellige optimizere.
 • Index og clusters.
 • Optimering af sammenkædninger (joins) og underforespørgsler (subqueries).
 • Optimering af gruppering og sortering.
 • Optimering af DML-kommandoer.
 • Gennemgang af, hvornår der skal anvendes SQL henholdsvis PL/SQL.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.