Kurser,

bliv klogere med DBVision

Statens BI - LDV Kurser

Vi udbyder en lang række kurser indenfor LDV for både nybegynder og erfarne brugere. Vi tilbyder kurser målrettede udvikling af materialer til lønbudgetter og lønforhandling, nøgle dataudtræk til HR-arbejde, udvikling af rapporter i PowerBI med data fra LDV og meget mere.

OBS: Alle vores kurser der udbydes er ekskl. moms

Statens BI – ISOLA kursus

DatoVarighedPrisKursussted

Ring for dato

2 dage

Se Campus

Se Campus

Bliv fortrolig med at bruge Statens BI – ISOLA til at trække og udarbejde statistikker og nøgletal om løn, fravær og personalesammensætning på din arbejdsplads og på andre statslige arbejdspladsen.

Formål

Formålet med kurset er at give dig kendskab til Statens BI – ISOLA og Lønoverblik samt de grundlæggende principper bag statistikkerne. Efter kurset er du rustet til at anvende statistikkerne til udtræk og analyser på eget område og foretage sammenligninger med øvrige dele af staten.

Målgruppe

Kurset henvender sig til HR-, sekretariats- og personalemedarbejdere i statslige institutioner, der rapporterer om de lønmæssige og personalemæssige forhold. Kurset er målrettet statslige medarbejdere, der ikke tidligere har brugt Statens BI – ISOLA, men gerne til medarbejdere der har anvendt tidligere udgaver af ISOLA.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det statslige løn- og forhandlingssystem, samt til personaleforhold, og har en grundlæggende viden om brug af Excel-regneark.

Indhold

• Hvad er Statens BI – ISOLA og hvad kan det bruges til?
• Hvor kommer data fra i Statens BI – ISOLA?
• Hvordan beregnes løn og sygefravær i Statens BI – ISOLA?
• Hvad er forskellen med LDV og ISOLA data?
• Hvordan fungerer Statens BI – ISOLA PowerBI rapporterne?
• Hvad er en kube og hvad er et perspektiv?
• Hvordan kan man udarbejde egne statistikker ved hjælp af Excel skabelonerne?
• Hvordan arbejdes der med ISOLA kube i Excel?

Medbring

Du skal have adgang til Statens BI – ISOLA i forvejen, før kursus start. Hvis du ikke har adgang skal du kontakte din BAM administrator. Hvis du er ansat i staten og har en PC fra statens IT kan du med fordel medbringe din egen PC til kurset.

Statens BI – ISOLA til overenskomstforhandling og analyse

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dagSe CampusSe Campus

Dette kursus er for dig, der skal arbejde med beregninger til de statslige overenskomster.
 

Formål

Formålet med kurset er at give dig kendskab til Statens BI – ISOLA og datagrundlaget med henblik på understøttelse af opgaver i forbindelse med de statslige overenskomstforhandlinger.

Kurset henvender sig til forhandlere og beregningsteknikere hos arbejdsmarkedets parter (centralorganisationerne, de faglige organisationer, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt de særlige delegationsområder), der skal fremstille beregninger og fordelinger til de statslige overenskomstforhandlinger og det løbende analysearbejde mellem forhandlinger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til forhandlere og beregningsteknikere hos arbejdsmarkedets parter (centralorganisationerne, de faglige organisationer, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt de særlige delegationsområder), der skal fremstille beregninger og fordelinger til de statslige overenskomstforhandlinger og det løbende analysearbejde mellem forhandlinger.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det statslige løn- og forhandlingssystem, og har en grundlæggende viden om brug af internettet og Excel-regneark.

 

Indhold

Lær at bruge Statens BI – ISOLA, der erstatter den tidligere Finansministeriets Forhandlingsdatabase som beregningsgrundlag til OK21. Bliv fortrolig med at til at trække statistikker og fordelingstabeller i Excel og rapporter til analyser i forbindelse med forberedelser og beregninger til overenskomstforhandlingerne. ISOLA er en samlet database med løn- og personaledata de statslige ansatte, som blandt andet skal danne fælles beregningsgrundlag for de statslige overenskomstforhandlinger.

 

Medbring

• Medbring brugernavn (X-bruger) og adgangskode til Statens BI – ISOLA (gennem Citrix), hvis du ikke er statsansat og på Statens IT’s netværk.
• Medbring egen computer, hvis du er statsansat og på Statens IT’s netværk (B-bruger), da du skal tilgå ISOLA via VPN.

Hvis du ikke har en B-bruger på Statens IT’s netværk og ikke allerede er oprettet med en ekstern X-bruger til Statens BI – ISOLA, skal du oprettes som ekstern bruger forud for kurset. Hvis du er fra en faglig organisation, skal du rette henvendelse til din centralorganisation (OAO, SKAF/CO10/LC eller AC). Ansatte på Statens IT’s netværk skal oprettes af den lokale Navision/LDV BAM-tildeler.

Bemærk at brugernavn til den tidligere Forhandlingsdatabase (FHDB) eller ISOLA (version 3) ikke kan anvendes til Statens BI – ISOLA. Der findes ingen demo-data til ISOLA, så du skal være oprettet som ISOLA bruger før kurset og du skal medbringe dit brugernavn og password.

Holdstørrelse

Maks. 12 personer

Statens BI – LDV Grundkursus

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato2 dageSe CampusSe Campus

Dette kursus er for dig, der er helt ny eller næsten ny bruger af Statens BI – LDV. Vi anbefaler, at du tager dette kursus inden, du fortsætter på ét af de udvidede ‘Statens BI – LDV’-kurser. Har du lyst til at se dine løn-, personale-, indkøbs- og økonomidata på en ny måde? Så giver dette kursus dig en hurtig indføring i, hvordan du via Excel og kuber kan sammensætte og analysere dine data og omsætte dem til rapporter og grafer.

Formål

Formålet med kurset er at give dig et indgående kendskab til, hvad Statens BI – LDV består af. Du lærer hvordan du kan benytte rapporterne fra Økonomistyrelsen på smarte måder og hvordan du henter og behandler data fra Økonomistyrelsens standardkuber i Statens BI – LDV. Du lærer også at anvende Excel som en dynamisk tilgang til kuberne samt at omsætte data til rapporter og grafer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, rejseafregnings-, indkøbs- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde analyser og rapporter på data fra Statens BI – LDV ved hjælp af Excel.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til Excel. Det er desuden en fordel, men ikke en forudsætning, at du har grundlæggende kendskab til pivot-tabeller.

Indhold

Dette kursus er for dig, der er helt ny eller næsten ny bruger af Statens BI – LDV. Vi anbefaler, at du tager dette kursus inden, du fortsætter på ét af de udvidede Statens BI – LDV-kurser.

På kurset gennemgår vi følgende emner:
• Hvad er Statens BI – LDV og hvad kan det bruges til?
• Hvordan benytter man smartest rapporterne fra Økonomistyrelsen?
• Hvad er en kube og hvilke data indeholder de?
• Hvordan opretter man en simpel rapport i Excel baseret på en kube?
• Hvordan markerer, sorterer, filtrerer man i en Pivottabel på en kube?
• Hvordan udarbejder man diagrammer på en kube?
• Hvordan fungerer udsnitsværktøj?
• Hvordan kan man se og evt. ændre opsætning af et Statens BI – LDV?
• Hvordan finder man rundt i kuberne og deres indhold?
• Hvordan kan man anvende skabelonerne fra Økonomistyrelsen?

Du får mulighed for at udarbejde masser af rapporter på dine egne data, som du kan anvende når du er tilbage på arbejde.

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

 • Medbring brugernavn, password, arbejdstelefon til to-faktor kode hvis I er driftet hos Statens IT (typisk statsinstitutioner og FGU-skoler)
 • Medbring brugernavn, password og adgang til arbejdsmail til kode fra KMD hvis I er driftet hos KMD (typisk selvejende institutioner)
 • Medbring egen computer eller hør jeres IT-afdeling eller hostingselskab om I kan komme på via en browser.

Holdstørrelse

Maks. 12 personer

Statens BI – LDV og andre datakilder med PowerPivot

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dagSe CampusSe Campus

 

Dette kursus er for dig, der skal arbejde data der kommer fra flere forskellige kilder.

 

Formål

Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til, hvordan man i Excel kan kombinere data fra Statens BI – LDV med andre datakilder ved hjælp af PowerPivot.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, rejseafregnings-, indkøbs- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde ledelsesrapportering på data fra Statens BI – LDV og andre datakilder i Excel.

 

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til Excel og Statens BI – LDV.

 

Indhold

Dette kursus er for dig, der har arbejdet med Statens BI – LDV og gerne vil kombinere Statens BI – LDV data med data fra andre systemer.

På kurset gennemgår vi følgende emner:

 • Introduktion til PowerPivot op mod Statens BI – LDV kuber
 • Opsætning af PowerPivot
 • Hvilke data kan man ellers anvende?
 • Hvordan manipulerer man med kolonner og anvender beregnede kolonner
 • Simple beregninger
 • Funktioner i PowerPivot
 • Hvad er Dax?
 • Hvordan laver man flot ledelsesrapportering med PowerPivot?

 

Kurset foregår som en workshop med mange praktiske øvelser. Alle øvelser tager udgangspunkt i Økonomistyrelsens standardkuber.

 

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

 • Medbring brugernavn, password, arbejdstelefon til to-faktor kode hvis I er driftet hos Statens IT (typisk statsinstitutioner og FGU-skoler)
 • Medbring brugernavn, password og adgang til arbejdsmail til kode fra KMD hvis I er driftet hos KMD (typisk selvejende institutioner)
 • Medbring egen computer eller hør jeres IT-afdeling eller hostingselskab om I kan komme på via en browser.

 

Holdstørrelse

Maks. 12 personer

 

Statens BI – LDV og PowerBI

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato2 dageSe CampusSe Campus

 

Formål

Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til, hvordan man kan udarbejde BI rapporter og dashboards på Statens BI – LDV data i PowerBI

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd-, Indkøbs- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde flotte BI rapporter og dashboards på data fra Statens BI – LDV.

 

Forudsætninger

Dette kursus kræver ingen særlige forudsætninger men vi anbefaler at du første har gennemført kurset Statens BI – Grundlæggende LDV.

 

Indhold

Dette kursus er for dig, der har arbejdet med Statens BI – LDV og gerne vil anvende PowerBI til rapportering.

På kurset gennemgår vi følgende emner:

Introduktion til hvordan man udarbejder rapporter og dashboards
Introduktion til PowerBI op mod Statens BI – LDV kuber
Hvad er en visualisering?
Hvordan opretter man en visualisering?
Hvordan formaterer man i PowerBI?
Hvordan udarbejder man hurtigt en flot rapport?
Hvordan fungere PowerQuery editor?
Hvordan anvendes drill-down?
Hvordan anvendes skabeloner?
Hvordan anvender man parametre og filtre?
Hvordan kan man gruppere data og lave top 10?
Hvordan kan man kombinere en kube med andre data i PowerBI?
Hvordan opretter man simple beregninger på LDV data?
Hvordan kan man distribuere en rapport i statens PowerBI miljø

Kurset foregår som en workshop med mange praktiske øvelser. Alle øvelser tager udgangspunkt i Økonomistyrelsens Statens BI – LDV data på SLS/HR-Løn data, SHR data, IndFak data, RejsUd data og SBS/Navision Stat-data.

 

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

 • Medbring brugernavn, password, arbejdstelefon til to-faktor kode hvis I er driftet hos Statens IT (typisk statsinstitutioner og FGU-skoler)
 • Medbring brugernavn, password og adgang til arbejdsmail til kode fra KMD hvis I er driftet hos KMD (typisk selvejende institutioner)
 • Medbring egen computer eller hør jeres IT-afdeling eller hostingselskab om I kan komme på via en browser.

 

Holdstørrelse

Maks. 12 personer​

 

Statens BI – LDV udvidet kursus – med Excel

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato2 dageSe CampusSe Campus

 

Hvis du vil lære mere om, hvordan du kan anvende Excel til såvel analyse som rapportering på HR-, løn-, rejseafregnings-, indkøbs- og økonomiopgaver, giver dette kursus dig indgående viden om dataindhold og anvendelse af de data, LDV stiller til rådighed.

Du har mulighed for at medbringe egne rapportønsker, som vil blive taget op på kurset.

 

Formål

Formålet med kurset er at give dig et indgående kendskab til dataindhold samt til, hvordan du udarbejder avancerede analyser og rapporter baseret på data i Statens BI – LDV. Du lærer at anvende avancerede Excel funktioner til brug for analyse og rapportering.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd-, INDFAK og økonomiopgaver, og som skal udarbejde avancerede analyser og rapporter på data fra Statens BI – LDV ved hjælp af Excel.

 

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har deltaget på et Statens BI – Grundlæggende LDV kursus, eller har tilsvarende viden. Det er desuden en forudsætning, at du har et godt kendskab til Excel, fx via deltagelse i et grundkursus.

 

Indhold

På kurset gennemgår vi følgende emner:
• Repetition fra grundkurset.
• Hvordan kan man benytte indstillingerne i LDV?
• Hvordan kan man anvende betinget formatering – trafiklysrapporter?
• Hvordan kan man arbejde med flere kuber og bruge formler på tværs?
• Hvordan kan man anvende kuber i andet end pivottabeller i Excel?
• Hvordan finder man ud af hvilken kube man skal anvende?
• Hvordan kan man oprette pivottabeller på en kube og oprette beregnede elementer og felter?
• Hvordan kan man lave en rapport i Excel mod LDV databasen?
• Hvordan kan man oprette flotte rapporter i Excel?
• Hvordan kan man distribuere færdige rapporter?

Du får mulighed for at udarbejde masser af rapporter på dine egne data, som du kan anvende når du er tilbage på arbejde. Du er også velkommen til at medbringe dine egne ønsker til rapportudvikling, og få hjælp til at udarbejde dem på kurset.

 

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

 • Medbring brugernavn, password, arbejdstelefon til to-faktor kode hvis I er driftet hos Statens IT (typisk statsinstitutioner og FGU-skoler)
 • Medbring brugernavn, password og adgang til arbejdsmail til kode fra KMD hvis I er driftet hos KMD (typisk selvejende institutioner)
  • Medbring egen computer eller hør jeres IT-afdeling eller hostingselskab om I kan komme på via en browser.

 

Holdstørrelse

Maks. 12 personer​

Statens BI – LDV og Power BI udvidet

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dageSe CampusSe Campus

 

Dette kursus er for dig, der skal arbejde med PowerBI rapporter der bygger på Statens BI – LDV data.

 

Formål

Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til, hvordan man kan udarbejde BI rapporter og dashboards på på Statens BI – LDV views i PowerBI. Du lærer også hvordan du kan udarbejde DAX formler og sætte sikkerhed op i dine rapporter.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd-, Indkøbs- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde flotte BI rapporter og dashboards på data fra Statens BI – LDV kuber, views og andre datakilder.

 

Forudsætninger

Der er en forudsætning at du har deltaget på Statens BI – PowerBI grundkursus eller har tilsvarende viden.

 

Indhold

Dette kursus er for dig, der har arbejdet med PowerBI mod Statens BI – LDV kuberne og gerne vil bruge PowerBI til rapportering på Statens BI – LDV views og ønsker at lære mere om PowerBI.

På kurset gennemgår vi følgende emner:

 • Kort genopfriskning fra PowerBI mod kuber kurset
 • Hvad er views i LDV og hvordan er de opbygget
 • Hvordan skriver man en simpel forespørgsel på et view?
 • Hvordan skriver man en forespørgsel med betingelser?
 • Hvordan sorterer man i en forespørgsel?
 • Hvordan kæder man flere views sammen?
 • Hvordan anvender man rækkefunktioner i en forespørgsel?
 • Hvordan anvender man gruppefunktioner i en forespørgsel?
 • Hvordan arbejder man med subqueries?
 • Hvordan fungerer DAX og datafunktioner
 • Hvordan fungerer DAX og talfunktioner
 • Hvordan fungerer DAX og tekstfunktioner
 • Hvordan kan man kæde flere sider sammen?
 • Hvordan fungere skabeloner og hvordan styrer man en skabelon?
 • Hvordan fungerer rækkesikkerhed?

 

 

Kurset foregår som en workshop med mange praktiske øvelser.

De fleste øvelser tager udgangspunkt i Økonomistyrelsens Statens BI – LDV data på SLS/HR-Løn data, SHR data, IndFak data, RejsUd data og SBS/Navision Stat-data.

 

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

 • Medbring brugernavn, password, arbejdstelefon til to-faktor kode hvis I er driftet hos Statens IT (typisk statsinstitutioner og FGU-skoler)
 • Medbring brugernavn, password og adgang til arbejdsmail til kode fra KMD hvis I er driftet hos KMD (typisk selvejende institutioner)
 • Medbring egen computer eller hør jeres IT-afdeling eller hostingselskab om I kan komme på via en browser

 

Holdstørrelse

Maks. 12 personer​