Kurser,

bliv klogere med DBVision

Statens BI - LDV Kurser

Vi udbyder en lang række kurser indenfor LDV for både nybegynder og erfarne brugere. Vi tilbyder kurser målrettede udvikling af materialer til lønbudgetter og lønforhandling, nøgle dataudtræk til HR-arbejde, udvikling af rapporter i PowerBI med data fra LDV og meget mere.

OBS: Alle vores kurser der udbydes er ekskl. moms

Statens BI – ISOLA kursus

DatoVarighedPrisKursussted

27. – 28. marts 2023

06. – 07. juni 2023

2 dage

2 dage

 

DBVision København

DBVision København

Bliv fortrolig med at bruge Statens BI – ISOLA til at trække og udarbejde statistikker og nøgletal om løn, fravær og personalesammensætning på din arbejdsplads og på andre statslige arbejdspladsen.

Formål

Formålet med kurset er at give dig kendskab til Statens BI – ISOLA og Lønoverblik samt de grundlæggende principper bag statistikkerne. Efter kurset er du rustet til at anvende statistikkerne til udtræk og analyser på eget område og foretage sammenligninger med øvrige dele af staten.

Målgruppe

Kurset henvender sig til HR-, sekretariats- og personalemedarbejdere i statslige institutioner, der rapporterer om de lønmæssige og personalemæssige forhold. Kurset er målrettet statslige medarbejdere, der ikke tidligere har brugt Statens BI – ISOLA, men gerne til medarbejdere der har anvendt tidligere udgaver af ISOLA.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det statslige løn- og forhandlingssystem, samt til personaleforhold, og har en grundlæggende viden om brug af Excel-regneark.

Indhold

• Hvad er Statens BI – ISOLA og hvad kan det bruges til?
• Hvor kommer data fra i Statens BI – ISOLA?
• Hvordan beregnes løn og sygefravær i Statens BI – ISOLA?
• Hvad er forskellen med LDV og ISOLA data?
• Hvordan fungerer Statens BI – ISOLA PowerBI rapporterne?
• Hvad er en kube og hvad er et perspektiv?
• Hvordan kan man udarbejde egne statistikker ved hjælp af Excel skabelonerne?
• Hvordan arbejdes der med ISOLA kube i Excel?

Medbring

Du skal have adgang til Statens BI – ISOLA i forvejen, før kursus start. Hvis du ikke har adgang skal du kontakte din BAM administrator. Hvis du er ansat i staten og har en PC fra statens IT kan du med fordel medbringe din egen PC til kurset.

Statens BI – ISOLA til overenskomstforhandling og analyse

DatoVarighedPrisKursussted
11. maj 20231 dag DBVision København

Dette kursus er for dig, der skal arbejde med beregninger til de statslige overenskomster.

Formål

Formålet med kurset er at give dig kendskab til Statens BI – ISOLA og datagrundlaget med henblik på understøttelse af opgaver i forbindelse med de statslige overenskomstforhandlinger.

Kurset henvender sig til forhandlere og beregningsteknikere hos arbejdsmarkedets parter (centralorganisationerne, de faglige organisationer, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt de særlige delegationsområder), der skal fremstille beregninger og fordelinger til de statslige overenskomstforhandlinger og det løbende analysearbejde mellem forhandlinger.

Målgruppe

Kurset henvender sig til forhandlere og beregningsteknikere hos arbejdsmarkedets parter (centralorganisationerne, de faglige organisationer, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, samt de særlige delegationsområder), der skal fremstille beregninger og fordelinger til de statslige overenskomstforhandlinger og det løbende analysearbejde mellem forhandlinger.

Forudsætninger

Det er en fordel, hvis du har kendskab til det statslige løn- og forhandlingssystem, og har en grundlæggende viden om brug af internettet og Excel-regneark.

 

Indhold

Lær at bruge Statens BI – ISOLA, der erstatter den tidligere Finansministeriets Forhandlingsdatabase som beregningsgrundlag til OK21. Bliv fortrolig med at til at trække statistikker og fordelingstabeller i Excel og rapporter til analyser i forbindelse med forberedelser og beregninger til overenskomstforhandlingerne. ISOLA er en samlet database med løn- og personaledata de statslige ansatte, som blandt andet skal danne fælles beregningsgrundlag for de statslige overenskomstforhandlinger.

 

Medbring

• Medbring brugernavn (X-bruger) og adgangskode til Statens BI – ISOLA (gennem Citrix), hvis du ikke er statsansat og på Statens IT’s netværk.
• Medbring egen computer, hvis du er statsansat og på Statens IT’s netværk (B-bruger), da du skal tilgå ISOLA via VPN.

Hvis du ikke har en B-bruger på Statens IT’s netværk og ikke allerede er oprettet med en ekstern X-bruger til Statens BI – ISOLA, skal du oprettes som ekstern bruger forud for kurset. Hvis du er fra en faglig organisation, skal du rette henvendelse til din centralorganisation (OAO, SKAF/CO10/LC eller AC). Ansatte på Statens IT’s netværk skal oprettes af den lokale Navision/LDV BAM-tildeler.

Bemærk at brugernavn til den tidligere Forhandlingsdatabase (FHDB) eller ISOLA (version 3) ikke kan anvendes til Statens BI – ISOLA. Der findes ingen demo-data til ISOLA, så du skal være oprettet som ISOLA bruger før kurset og du skal medbringe dit brugernavn og password.

Holdstørrelse

Maks. 12 personer

Statens BI – LDV Grundkursus

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato2 dage Se Campus

 
Dette kursus er for dig, der er helt ny eller næsten ny bruger af LDV. Vi anbefaler, at du tager dette kursus inden, du fortsætter på ét af de udvidede ‘LDV’-kurser. Har du lyst til at se dine løn- og økonomidata på en ny måde? Så giver dette kursus dig en hurtig indføring i, hvordan du via Excel og kuber kan sammensætte og analysere dine data og omsætte dem til rapporter og grafer.

Formål

Formålet med kurset er at give dig et indgående kendskab til, hvad LDV består af. Du lærer hvordan du kan benytte rapporterne fra Økonomistyrelsen på smarte måder og hvordan du henter og behandler data fra Økonomistyrelsens standardkuber i LDV. Du lærer også at anvende Excel som en dynamisk tilgang til kuberne samt at omsætte data til rapporter og grafer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde analyser og rapporter på data fra LDV ved hjælp af Excel.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til Excel. Det er endvidere en fordel, men ikke en forudsætning, at du har grundlæggende kendskab til pivot-tabeller.

Indhold

Dette kursus er for dig, der er helt ny eller næsten ny bruger af LDV. Vi anbefaler, at du tager dette kursus inden, du fortsætter på ét af de udvidede LDV-kurser.

På kurset gennemgår vi følgende emner:
• Hvad er LDV og hvad kan det bruges til?
• Hvordan benytter man smartest rapporterne fra Moderniseringsstyrelsen?
• Hvad er en kube og hvilke data indeholder de?
• Hvordan opretter man en simpel rapport i Excel baseret på en kube?
• Hvordan markerer, sorterer, filtrerer man i en Pivottabel på en kube?
• Hvordan udarbejder man diagrammer på en kube?
• Hvordan fungere udsnitsværktøj?
• Hvordan kan man se og evt. ændre opsætning af et LDV?
• Hvordan finder man rundt i kuberne og deres indhold?
• Hvordan kan man anvende skabelonerne fra Økonomistyrelsen?

Har du lyst til at se dine løn- og økonomidata på en ny måde? Så giver dette kursus dig en hurtig indføring i, hvordan du via Excel og kuber kan sammensætte og analysere dine data og omsætte dem til rapporter og grafer.
Du får mulighed for at udarbejde masser af rapporter på dine egne data, som du kan anvende når du er tilbage på arbejde.

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

• Medbring brugernavn og password til SIT, KMD eller CSC, hvis I får LDV driftet dér
• Medbring egen computer, hvis I selv drifter LDV

Holdstørrelse

Maks. 12 personer

Statens BI – LDV og andre datakilder med PowerPivot

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dag Se Campus

 
Dette kursus er for dig, der skal arbejde med ledelsesrapportering der bygger på kombineret data.


Formål

Formålet med kurset er, at give dig et godt kendskab til, hvordan man i Excel kan kombinere data fra LDV med andre datakilder ved hjælp af PowerPivot.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde ledelsesrapportering på data fra LDV og andre datakilder i Excel.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til Excel. Det er endvidere en fordel, men ikke en forudsætning, at du har grundlæggende kendskab til pivot-tabeller.

Indhold

Dette kursus er for dig, der har arbejdet med LDV og gerne vil kombinere LDV data med datafra andre systemer til ledelsesrapportering.

På kurset gennemgår vi følgende emner:

 • Introduktion til PowerPivot op mod LDV kuber
 • Opsætning af PowerPivot
 • Hvilke data kan man ellers anvende?
 • Hvordan manipulerer man med kolonner og anvender beregnede kolonner
 • Simple beregninger
 • Funktioner i PowerPivot
 • Hvad er Dax?
 • Hvordan laver man flot ledelsesrapportering med PowerPivot?

Kurset foregår som en workshop med mange praktiske øvelser. Alle øvelser tager udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens standardkuber på SLS/HR-løn data, IndFak, RejsUddata og Navision Stat-data.

Du kan vælge at arbejde med kuber, der afspejler dit arbejdsområde.
Bemærk, at kurset tager udgangspunkt i Excel 2013/2016.

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skaldu være opmærksom på at medbringe følgende:

 • Medbring brugernavn og password til SIT, KMD eller CSC, hvis I får LDV driftet dér
 • Medbring egen computer, hvis I selv drifter LDV

Statens BI – LDV og PowerBI

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato2 dage Se Campus

 

Formål

Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til, hvordan man kan udarbejde BI rapporter og dashboards på LDV data i PowerBI

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd-, Indkøbs- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde flotte BI rapporter og dashboards på data fra LDV og andre datakilder i Excel.

Forudsætninger

Dette kursus kræver ingen særlige forudsætninger.

Indhold

Dette kursus er for dig, der har arbejdet med LDV og gerne vil bruge PowerBI til rapportering.

På kurset gennemgår vi følgende emner:

• Introduktion til hvordan man udarbejder rapporter og dashboards
• Introduktion til PowerBI op mod LDV kuber
• Hvad er en visualisering?
• Hvordan opretter man en visualisering?
• Hvordan formaterer man i PowerBI?
• Hvordan udarbejder man hurtigt en flot rapport?
• Hvordan udarbejder man hurtigt et flot dashboard?
• Hvordan anvender man parametre og filtre?
• Hvordan kan man bruge drilldown?
• Hvordan arbejder man med LDV databasen i PowerBI?
• Hvordan opretter man simple beregninger på LDV data?

Kurset foregår som en workshop med mange praktiske øvelser. Alle øvelser tager udgangspunkt i Økonomistyrelsens LDV data på SLS/HR-Løn data, IndFak, RejsUddata og Navision Stat-data.

Du kan vælge at arbejde med data, der afspejler dit arbejdsområde.

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

• Medbring brugernavn og password til SIT, KMD eller CSC, hvis I får LDV driftet dér, og vær sikker på at du har adgang til PowerBI Desktop
• Medbring egen computer, hvis I selv drifter LDV

Statens BI – LDV udvidet kursus – med Excel

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato2 dage Se Campus

 
Hvis du vil lære mere om, hvordan du kan anvende MS Excel 2013 til såvel analyse som rapportering på løn- og økonomidata, giver dette kursus dig indgående viden om dataindhold og anvendelse af de data, LDV stiller til rådighed.
Du har mulighed for at medbringe egne rapportønsker, som vil blive taget op på kurset. Mange kursister har desuden mulighed for at arbejde med egne data på kurset. Det kan lade sig gøre, hvis din institution får LDV hostet af KMD, Statens IT, CSC eller hvis du har fjernadgang til din arbejdsplads. Husk at medbringe brugernavn og adgangskode.

Formål

Formålet med kurset er at give dig et indgående kendskab til dataindhold samt til, hvordan du udarbejder avancerede analyser og rapporter baseret på data i LDV. Du lærer at anvende avancerede Excel funktioner til brug for analyse og rapportering.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd-, INDFAK og økonomiopgaver, og som skal udarbejde avancerede analyser og rapporter på data fra LDV ved hjælp af Excel.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har deltaget på et grundlæggende LDV kursus, eller har tilsvarende viden. Det er endvidere en forudsætning, at du har et godt kendskab til Excel, fx via deltagelse i et grundkursus.

Indhold

Hvis du vil lære mere om, hvordan du kan anvende Excel til såvel analyse som rapportering på løn- og økonomidata, giver dette kursus dig indgående viden om dataindhold og anvendelse af de data, LDV stiller til rådighed.

På kurset gennemgår vi følgende emner:
• Repetition fra grundkurset?
• Hvordan kan man benytte indstillingerne i LDV?
• Hvordan kan man anvende betinget formatering – trafiklysrapporter?
• Hvordan kan man arbejde med flere kuber og bruge formler på tværs?
• Hvordan kan man anvende kuber i andet end pivottabeller i Excel?
• Hvordan finder man ud af hvilken kube man skal anvende?
• Hvordan kan man oprette pivottabeller på en kube og oprette beregnede elementer og felter?
• Hvordan kan man lave en rapport i Excel mod LDV databasen?
• Hvordan kan man oprette flotte rapporter i Excel?
• Hvordan kan man distribuere rapporter?
• Hvordan kan man skifte Logo i rapporterne?

Du får mulighed for at udarbejde masser af rapporter på dine egne data, som du kan anvende når du er tilbage på arbejde. Du er også velkommen til at medbringe dine egne ønsker til rapportudvikling, og få hjælp til at udarbejde dem på kurset.

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

• Medbring brugernavn og password til SIT, KMD eller CSC, hvis I får LDV driftet dér
• Medbring egen computer, hvis I selv drifter LDV

Holdstørrelse

Maks. 12 personer​

Statens BI – LDV udvidet kursus – med Report Builder

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato2 dage Se Campus

 
Hvis du vil lære mere om, hvordan du kan anvende Report Builder til analyse og rapportering på løn- og økonomidata. Kurset giver dig indgående viden om dataindhold og anvendelse af de data, LDV stiller til rådighed. Du lærer hvordan du kan udarbejde rapporter i Report Builder, således at de kan fungere som nye egne standardrapporter i Reporting Services.
Du har mulighed for at medbringe egne rapportønsker, som vil blive taget op på kurset. Mange kursister har desuden mulighed for at arbejde med egne data på kurset. Det kan lade sig gøre, hvis din institution får LDV hostet af KMD, Statens IT, CSC eller hvis du har fjernadgang til din arbejdsplads. Husk at medbringe brugernavn og adgangskode.

Formål

Formålet med kurset er at give dig et indgående kendskab til dataindhold samt til, hvordan du udarbejder avancerede analyser og rapporter baseret på data i LDV. Du lærer også hvordan du retter i en af Økonomistyrelsens standardrapporter.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde avancerede analyser og rapporter på data fra LDV ved hjælp af Report Builder.

Forudsætning

Det er en forudsætning, at du har deltaget på et grundlæggende LDV kursus, eller har tilsvarende viden.

Indhold

Du lærer hvordan du kan anvende Report Builder til analyse og rapportering på løn- og økonomidata.
Du lærer hvordan du kan udarbejde rapporter i Report Builder, således at de kan fungere som nye egne standardrapporter i Reporting Services.

På kurset gennemgår vi følgende emner:
• Hvordan er ReportBuilder opbygget?
• Hvordan opretter man en simpel rapport på en kube?
• Hvordan opretter man filtre?
• Hvordan fungerer grupper og sideskift?
• Hvordan fungerer sidehoved, sidefod og visning af sidenumre via et udtryk?
• Hvordan opretter man diagrammer?
• Hvordan opretter man totaler og subtotaler?
• Hvordan arbejder man med udtryk?
• Hvordan arbejder man parametre?
• Hvordan kan man oprette en rapport mod LDV databasen?
• Hvordan kan man ændre i en rapport fra Moderniseringsstyrelsen?
• Hvordan kan man distribuere rapporter?
• Hvordan kan man skifte Logo eller benytte andre billeder i rapporterne?

Du får mulighed for at udarbejde masser af rapporter på dine egne data, som du kan anvende når du er tilbage på arbejde. Du er også velkommen til at medbringe dine egne ønsker til rapportudvikling, og få hjælp til at udarbejde dem på kurset.

Medbring

Hvis du under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal du være opmærksom på at medbringe følgende:

• Medbring brugernavn og password til SIT, KMD eller CSC, hvis I får LDV driftet dér
• Medbring egen computer, hvis I selv drifter LDV

Du skal være oprettet med adgang til ReportBuilder og det gøres hos de fleste via adgang som rapportadministrator.

Holdstørrelse

Maks. 8 personer

Statens BI – Lønbudgettering og lønforhandling med LDV og ISOLA

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dage Se Campus

 
Dette kursus er for dig, der skal arbejde med lønbudgettering og med udarbejdelsen af materiale til lønforhandlinger.

Formål

Formålet med kurset er at give dig et indgående kendskab til, hvordan du udarbejder lønbudgetter i LDV ved brug af Moderniseringsstyrelsens lønfremskrivning og budgetterings værktøj. Derudover er fokus også på, hvordan du omsætter ”Bedste praksis for lønforhandlingsdata” til praktisk udførelse.

Du lærer også at anvende Excel som en dynamisk tilgang til lønfremskrivningsdata samt at omsætte data til rapporter og grafer.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der udarbejder lønbudgetter og lønforhandlingsmateriale, og som skal udarbejde analyser og rapporter på lønfremskrivnings- og lønforhandlingsdata.

Forudsætninger

Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til Excel. Det er endvidere en fordel, men ikke en forudsætning, at du har grundlæggende kendskab til pivot-tabeller.

For at du under kurset kan arbejde op mod egne data skal du have adgang til ISOLA og i LDV skal du minimum havde adgang til løndata og være rapportadministrator.

Indhold

På kurset gennemgår vi følgende emner:

 • Hvad anvendes LDV, ISOLA og Lønoverblik til?
 • Gennemgang af ”Bedste praksis for lønforhandlingsdata” og hvordan omsættes den til praktisk udførelse.
 • Hvordan anvendes lønforhandlingsrapporterne i LDV?
 • Hvordan suppleres lønforhandlingsrapporterne med rapporter fra ISOLA og Lønoverblik?
 • Hvordan suppleres lønforhandlingsrapporterne med egne rapporter i Excel/LDV?
 • Hvordan udarbejder man et lønbudget i LDV med Lønfremskrivningsmodulet?
 • Hvordan rapporterer man med Fremskrivningskuben?
 • Hvordan arbejder man med flere lønbudgetter?
 • Hvordan kan man distribuere lønforhandlingsrapporter og lønbudgetrapporter til relevante personer?

Kurset foregår som en workshop med mange praktiske øvelser.
Du kan vælge at arbejde med data, der afspejler dit arbejdsområde.
Bemærk, at kurset tager udgangspunkt i Excel samt i MS SQL version.

Holdstørrelse

Maks. 12 personer

Statens BI – LDV og Power BI på tabeller og egne data

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dage Se Campus

 
Dette kursus er for dig, der skal arbejde med PowerBI rapporter der bygger på LDV data.


Formål

Formålet med kurset er at give dig et godt kendskab til, hvordan man kan udarbejde BI rapporter og dashboards på LDV views i PowerBI. Du lærer også hvordan du kan arbejde videre med PowerBI skabelonerne fra Økonomistyrelsen.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der løser HR-, løn-, RejsUd-, Indkøbs- og økonomiopgaver, og som skal udarbejde flotte BI rapporter og dashboards på data fra LDV kuberne og andre datakilder.

Forudsætninger

Der er ingen særlige forudsætninger for at deltage på dette kursus.

Indhold

Dette kursus er for dig, der har arbejdet med PowerBI mod LDV kuberne og gerne vil bruge PowerBI til rapportering på LDV views og ønsker at lære mere om PowerBI.

På kurset gennemgår vi følgende emner:

 • Kort genopfriskning fra PowerBI mod kuber kurset
 • Hvad er views i LDV og hvordan er de opbygget
 • DAX og datafunktioner
 • DAX og talfunktioner
 • DAX og tekstfunktioner

Hvordan:

 • Skriver man en simpel forespørgsel på et view?
 • Skriver man en forespørgsel med betingelser?
 • Sorterer man?
 • Kæder man flere views sammen?
 • Anvender man rækkefunktioner i en forespørgsel?
 • Anvender man gruppefunktioner i en forespørgsel?
 • Arbejder man med subqueries?
 • Implementerer man rækkesikkerhed i PowerBI?
 • Er skabelonerne fra Økonomistyrelsen opbygget?
 • Får man en PowerBI skabelon fra Økonomistyrelsen til at fungere på egne data?
 • Tilføjer man en ny datakilde til skabelonen?
 • Retter man en SQL forespørgsel i skabelonen?
 • Publicerer man den tilrettede skabelon?

Kurset foregår som en workshop med mange praktiske øvelser. Alle øvelser tager udgangspunkt i Moderniseringsstyrelsens LDV views med SLS-data, RejsUd-data, Indfak-data, Statens Budgetsystem, Statens HR og Navision Stat-data.

Medbring

Hvis I under kursets øvelser gerne vil tage udgangspunkt i egne data, fremfor demo-data, skal I være opmærksomme på at medbringe følgende:

 • Medbring brugernavn og password til SIT, KMD eller CSC, hvis I får LDV driftet dér.
 • Medbring egen computer, hvis I selv drifter LDV eller bruger et andet hostingselskab end