Kurser,

bliv klogere med DBVision

SQL Server

Vi udbyder en lang række kurser i SQL Server for både nybegynder og erfarne brugere. Vi tilbyder introduktionskurser til SQL Server, programmering med TSQL og kurser hvor du kan lære om SQL til udvikling og forespørgsler.

OBS: Alle vores kurser der udbydes er ekskl. moms

Fra Oracle til SQL Server

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-DBVision København

Formål

Kurset giver kursisten en grundlæggende viden om administration af Microsoft SQL Server. Kursisten vil efter kurset være i stand til at varetage mange daglige administrative opgaver.

Forudsætninger

Erfaring som Oracle DBA.

Indhold

Kursusformen er en workshop med en del praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Forståelse af SQL Serverarkitekturen og databaseopbygningen.
 • Brug af Microsoft Administrationsværktøjer.
 • Klassifikation af objekter i SQL Serverdatabasen.
 • Installering af en SQL Server.
 • Oprettelse og konfiguration af en SQL Serverdatabase.
 • Start og stop af en SQL Server.
 • Styring af sikkerhed samt allokering af plads i databasen.
 • Backup og recovery.
 • Import og eksport af data.

Sprog

Kursusmaterialet er på engelsk. Undervisning er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Fra SQL Server til Oracle

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-DBVision København

Formål

Kurset giver kursisten en grundlæggende viden om administration af Oracle Server. Kursisten vil efter kurset være i stand til at varetage mange daglige administrative opgaver.

Forudsætninger

DBA-erfaring med SQL Server.

Indhold

Kursusformen er en workshop med mange praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Oracle Server-arkitektur.
 • Oprettelse af Oracledatabaser.
 • Storage management i Oracledatabaser.
 • Opstart og nedlukning af Oracledatabaser.
 • Oversigt over objekter i en Oracledatabase.
 • Import og eksport af data.
 • Sikkerhed.
 • Oracle Net.
 • Backup & recovery-muligheder.
 • Oracle administrationsværktøjer.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk og engelsk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Introduktion til SQL Server

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dag4.200,-DBVision København

Formål

Formålet med kurset er at give kursisten en introduktion til SQL Server.

Efter endt kursus kan deltageren følgende:

 • Forstå de vigtigste begreber for en relationsdatabase.
 • Genkende en SQL Serveropbygning.
 • Definere funktionen af nogle af objekterne i SQL Server.

Forudsætninger

Ingen.

Indhold

Kursusformen er primært teori og omhandler følgende emner:

 • Introduktion til relationsdatabaser.
 • Gennemgang af SQL Serverarkitektur.
 • Opstart og nedlukning af en database.
 • Filer, filgrupper, databaser, tabeller og transaktionslogs.
 • Brugeradministration.
 • Backup/recovery.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Programmering med TSQL til SQL

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato2 dage4.200,- pr. dag i alt 8.400,-DBVision København

Formål

Formålet med kurset er at give kursisten et godt kendskab til Transact-SQL, således at kursisten bliver i stand til at udarbejde avanceret TSQL til eksempelvis Stored procedure.

Forudsætninger

Kursisten skal have et grundlæggende kendskab til SQL; for eksempel kurset SQL Server SQL til forespørgsler eller SQL Server SQL til udvikling.

Indhold

Dette kursus giver et bredt kendskab til programmering med TSQL. Kursusformen er en workshop med mange praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Introduktion til TSQL.
 • Grundlæggende programmering med TSQL.
 • Variable og parametre.
 • Løkker og betingelser.
 • SQL Server standard Funktioner og SET kommandoen
 • Transaktioner.
 • Cursors.
 • Stored Procedure.
 • Funktioner.
 • Fejl håndtering.
 • Dynamisk SQL.
 • Temporære tabeltyper
 • SET orienteret programmering versus Procedural Kode.
 • Introduktion til performance tuning.
 • Indexes.

Sprog

Kursusmaterialet er på engelsk. Undervisning er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

SQL Server Administration

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato3 dage4.200,- pr. dag i alt 12.600,-DBVision København

Formål

Kurset giver kursisten en grundlæggende viden om administration af Microsoft SQL Server. Kursisten vil efter kurset være i stand til at varetage de fleste daglige administrative opgaver, der indgår i drift og overvågning af en SQL Serverinstallation.

 

Forudsætninger

Kendskab til SQL.

Indhold

Kursusformen er en workshop med en del praktiske øvelser. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • SQL Server-arkitektur.
 • Transact SQL.
 • Konfiguration og tuning af en SQL Serverdatabase.
 • SQL Server Management Studio.
 • Daglig databaseadministration med diverse objekter.
 • Import og eksport af data.
 • Styring af sikkerhed.
 • Monitorering af SQL Server.
 • Backup og Recovery.

Efter kurset vil kursisten være i stand til at:

 • Anvende Microsoft Administrationsværktøjer til drift og overvågning.
 • Klassificere objekter i SQL Serverdatabasen.
 • Foretage en SQL Serverinstallation.
 • Starte og stoppe SQL Server.
 • Foretage Backup og Recovery.
 • Styre sikkerhed.
 • Automatisere den daglige drift.

Sprog

Kursusmaterialet er på engelsk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

SQL Server SQL til forespørgsler

DatoVarighedPrisKursussted

20. – 21. august 2024

05. – 06. november 2024

2 dage

2 dage

4.200,- pr. dag i alt 8.400,-

4.200,- pr. dag i alt 8.400,-

DBVision København

DBVision København

Formål

Formålet med kurset er at give en introduktion til SQL mod Microsoft SQL Server, således at kursisterne bliver i stand til at foretage avancerede forespørgsler ved hjælp af SQL.

Forudsætninger

Ingen.

Indhold

Dette kursus giver et bredt kendskab til forespørgsler med SQL mod SQL Server.

Kursusformen er en blanding af teori og praktiske øvelser og omhandler blandt andet følgende:

 • Introduktion til relationsdatabaser.
 • Introduktion til SQL Server.
 • Anvendelse af SQL fra SQL Server Management Studio.
 • Simpel forespørgsel på en tabel.
 • Forespørgsler med betingelser.
 • Sammensatte forespørgsler på flere tabeller.
 • Brug af rækkefunktioner.
 • Brug af gruppefunktioner.
 • Brug af underforespørgsler (subqueries).
 • Brug af synkroniserede underforespørgsler (subqueries).

Performanceovervejelser vil indgå som en del af kurset.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

SQL Server SQL til udvikling

DatoVarighedPrisKursussted

20. – 22. august 2024

05. – 07.- november 2024

3 dage

3 dage

4.200,- pr. dag i alt 12.600,-

4.200,- pr. dag i alt 12.600,-

DBVision København

DBVision København

Formål

Formålet med kurset er at give en introduktion til SQL mod SQL Server, således at kursisterne bliver i stand til at foretage avancerede forespørgsler, vedligeholde data og oprette nye objekter ved hjælp af SQL.

Forudsætninger

Ingen.

Indhold

Dette kursus giver et bredt kendskab til forespørgsler med SQL mod SQL Server.

Kursusformen er en blanding af teori og praktiske øvelser og omhandler blandt andet følgende:

 • Introduktion til relationsdatabaser.
 • Introduktion til SQL Server.
 • Anvendelse af SQL fra  SQL Server Management Studio.
 • Simpel forespørgsel på en tabel.
 • Forespørgsler med betingelser.
 • Sammensatte forespørgsler på flere tabeller.
 • Brug af rækkefunktioner.
 • Brug af gruppefunktioner.
 • Brug af underforespørgelser (subqueries).
 • Brug af synkroniserede underforespørgelser (subqueries).
 • Vedligeholdelse af data.
 • Oprettelse af tabeller.
 • Oprettelse af views.
 • Oprettelse af synonymer.
 • Oprettelse af indeks og forståelse for deres anvendelse.

Performanceovervejelser vil indgå som en del af kurset.

Sprog

Kursusmaterialet er på dansk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.

Tuning af SQL til SQL Server

DatoVarighedPrisKursussted
Ring for dato1 dag4.200,-DBVision København

Formål

Formålet med kurset er at lære kursisten at skrive og tune SQL-kommandoer, således at de udføres optimalt.

Forudsætninger

Kursisten skal have et grundlæggende kendskab til SQL svarende til kurset SQL mod SQL Server.

Indhold

Kursusformen er en workshop med praktiske øvelser. Kursisten vælger selv, hvilket værktøj der skal anvendes – sqlcmd eller SQL Server Management Studio. Kurset indeholder blandt andet følgende:

 • Performancetuning generelt.
 • Statistikker.
 • Analyse af SQL-kommandoer.
 • Executionsplan.
 • Index og Clustered index.
 • Optimering af forespørgsler.
 • Optimering af sammenkædninger (joins) og underforespørgsler (subqueries).
 • Låse (Locks og Deadlocks).

Sprog

Kursusmaterialet er på engelsk.

Holdstørrelse

For gennemførelse af kurset skal der blot være 3 kursister tilmeldt.
Undtagelse: Kurser under ‘Ring for dato’ er ikke omfattet af denne kursusgaranti.

Der tages forbehold for fejl i kursusdatoer og priser.