Tilmelding til seminar

Har du lyst til at komme og se nogle spændende applikationer til Gymnasier og andre skoler, som vi har udviklet til Gymnasiefællesskabet, så kom til seminar

den 29/9 kl. 9 -11 hos DBVision A/S
  Fensmarkgade 3
  2200 København N
Deltagelse er gratis.

Anette Handsdal fra Gymnasiefællesskabet og Bente Rosenkrantz-Theil fra DBVision viser:

Gymbetaling

Formålet med Gymbetaling har været at etablere og drifte et system til håndtering af elevindbetalinger og elevtilmeldinger mv. til forskellige skolearrangementer. Målet med systemet er at lette skolernes administration/håndtering af elevindbetalinger og tilmeldinger til forskellige skolearrangementer og samtidig overholde god regnskabsmæssig praksis og god databehandlingsskik.

Gymbetaling kan håndtere flere formål blandt andet

o At vise data nemt og sikkert via NemID.

o At oprette Events hvor eleverne skal betale til, f.eks. introture, studieture, bøger, computer, fester og lignende.

o At samle betalinger fra elever og formidle betalingerne, således at betalingerne nemt kan identificeres. Hver skole har en selvstændig betalingsaftale indgået med Teller og Nets.

o At gøre det nemt at betale for eleverne.

o At sikre at lærere og administrative medarbejdere nemt kan trække rapporter der viser tilmeldinger og økonomiske oversigter over de enkelte Events.

o Håndtering og administration af elevsamtykkeerklæringer (frivilligt tilvalg til Gymbetaling)

 Systemet er bygget op omkring en database, hvor der hentes oplysninger fra skolens studieadministrative system.

HR-Databasen

Formålet med HR-Databasen har været at etablere og drifte et system/ledelsesværktøj som kan samle relevante HRdata fra eksisterende systemer (SLS og Lectio) med henblik på at understøtte lokale HRprocesser og samtidig overholde og god databehandlingsskik

HR-Databasen har flere formål blandt andet:

o At samle information omkring skolens medarbejdere et sted, således at fx nærmeste leder medarbejderen nemt kan finde relevant stamdata, løndata m.v.

o At samle informationer til brug for f.eks. MUS samtaler

o At vise data nemt og sikkert via NemID

o At vedligeholde data omkring medarbejderkompetencer

 

Tilvalg til systemet: Skolerne kan tilvælge en funktion således at systemet understøtte en 100% digital håndtering af medarbejderudlæg, kørsel, censur, rejseafregning. Medarbejderen starter udfyldning af en elektroniske blanket og uploader evt. dokumentation/bilag, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen. Herefter godkender skolen købet/afregningen elektronisk, og den efterfølgende sagsbehandling afsluttes uden yderligere behov for at taste de samme oplysninger, idet afregningen automatisk danner en csv-fil der kan indlæses via HR-Løn og/eller en csv-fil der kan indlæses i Navision Stat. Systemet understøtter god regnskabspraksis.

Systemet er bygget op omkring en database, hvor der hentes oplysninger fra skolens studieadministrative system og fra skolens lønsystem.

Anvendes der ikke SLS kan DBVision tilbyde moduler der henter data fra andre datakilder.


Med venlig hilsen og på gensyn den 29. september

 DBVision

DBVision A/S, Fensmarkgade 3, 2200 København N,
Tlf. (+45) 35 36 21 44.
E-mail DBVision a/s
Copyright ® 2017 DBVision A/S. Alle rettigheder reserveret.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik Klik her.